Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất?

BÀI LÀM

Thứ nhất, cần nâng cao vai trò của yếu tố bình đẳng – thỏa thuận trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hổi đất. Việc “bồi thường” phải thực sự đem lại những lợi ích tối thiểu tương xứng với nơi ở cũ (về môi trường sống, cơ sở hạ tầng,…) nhằm giúp người dân yên tâm tái lập cuộc sống mới. Cụ thể hơn, cần có một quy định riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó quy định nguyên tắc, cơ chế xác định bồi thường đối với đất, đối với tài sản gắn liền với đất; các nguyên tắc hỗ trợ, thực hiện tái định cư; quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định khi thu hồi đất. Đặc biệt, các quyền được biết thông tin về đất bị thu hồi, quyền được góp ý kiến, quyền được xem khu tái định cư, quyền khiếu nại, khiếu kiện, thậm chí quyền được tham gia vào công tác định giá đất công bằng, đúng với thực tế cũng sẽ được ghi nhận. Như vậy, các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới ít nhiều thể hiện được yếu tố bình đẳng – thỏa thuận mà bản thân thuật ngữ “bồi thường” mang lại.

Xem tiếp Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: