Bài tập học kỳ Tư vấn hợp đồng lao động đề 3


Đề số 3: Công ty muốn phát triển kinh doanh theo hướng mới nên có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với A. Trong bối cảnh thời hạn hợp đồng của anh A còn 1 năm (anh A giao kết HĐ 3 năm nhưng mới làm được 2 năm). Anh A cũng không có hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc hành vi sai trái nào khác.

Anh (chị) hãy viết thư tư vấn cho công ty trong trường hợp trên.

Xem thêm: Bài tập học kỳ Tư vấn hợp đồng lao động đề 3

Advertisements
 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình luật lao động Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb.CAND, Hà Nội, 2009.
  2. Giáo trình luật lao động Việt Nam, Khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội, nxb Giáo Dục Việt Nam, 2009.
  3. Bộ luật lao động năm 1994 sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007.
  4. Nghị định của Chính phủ số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề.
  5. Nghị định của Chính phủ số 144/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật giáo dục về tiền lương.
  6. Nghị định của Chính phủ số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

 2. MỤC LỤC
  Trang
  I. Tìm hiểu chung về tình huống cần tư vấn. 1
  1. Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng và phân loại tình huống cần tư vấn. 1
  2. Phân tích tình huống cần tư vấn 1
  3. Xác định quy phạm pháp luật làm cơ sở cho quá trình tư vấn. 2
  4. Áp dụng quy phạm pháp luật vào tình huống cần tư vấn. 3
  5. Các phương án tư vấn. 4
  II. Nội dung thư tư vấn. 5
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: