Đề bài tập học kỳ Luật Dân sự 1 – ĐH Luật HN


BÀI TẬP HỌC KỲ

MÔN: LUẬT DÂN SỰ MODULE 1

(Dành cho sinh viên K37 – Học kỳ 2, năm học 2012 – 2013)

STT MÃ ĐỀ NỘI DUNG
1 DS1HK01 Bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong thời đại công nghệ thông tin – Những thuận lợi và khó khăn.
2 DS1HK02 Quyền nhân thân của người khuyết tật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
3 DS1HK03 Hoàn thiện pháp luật về “Điều kiện để một di chúc được coi là hợp pháp”.
4 DS1HK04 Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức.
5 DS1HK05 Giao dịch dân sự được xác lập do bị lừa dối – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
6 DS1HK06 Quyền của cá nhân đối với họ tên – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
7 DS1HK07 Tài sản và hoàn thiện quy định của pháp luật về tài sản.
8 DS1HK08 Sở hữu chung trong nhà chung cư – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
9 DS1HK09 Một số bất cập trong các quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế theo di chúc.
10 DS1HK10 Năng lực chủ thể của cá nhân – Một số bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật.
Lưu ý: Sinh viên chỉ được phép lựa chọn 1 trong 10 bài tập trên đây.
Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: