Bài tập học kỳ Luật thi hành án dân sự: Phân biệt biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự


MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

1

I. Lý luận chung.

1

1. Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự.

1

2. Khái niệm và ý nghĩa của biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

2

3. Điều kiện để áp dụng biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

3

4. Mối quan hệ giữa biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự.

4

II. Phân biệt giữa biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự.

5

  1. Về căn cứ áp dụng.

5

  1. Về tính chất cưỡng chế.

6

  1. Về đối tượng áp dụng.

6

  1. Về trình tự áp dụng.

7

KẾT LUẬN

8

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

9

Xem tiếp Bài tập học kỳ Luật thi hành án dân sự: Phân biệt biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: