Tổng hợp Luận văn chuyên ngành Tài chính Quốc tế – ĐH KTQD (phần 1)


doko.vn - Luan van chuyen nganh Tai chinh quoc te

 1. Thực trạng hoạt động của các TCTD nước ngoài ở Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Thuc-trang-hoat-dong-cua-cac-TCTD-nuoc-ngoai-o-Viet-Nam-331243
 2. Thu hút vốn FDI vào VN: http://www.doko.vn/luan-van/thu-hut-von-FDI-vao-VN-330847
 3. Tỷ giá hối đoái và chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Ty-gia-hoi-doai-va-chinh-sach-dieu-hanh-ty-gia-hoi-doai-cua-Viet-Nam-330296
 4. Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị: http://www.doko.vn/luan-van/Danh-gia-thuc-trang-chinh-sach-quan-ly-ngoai-hoi-o-Viet-Nam-trong-thoi-gian-qua-va-nhung-giai-phap-kien-nghi-308621
 5. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank): http://www.doko.vn/luan-van/Mot-so-bien-phap-nham-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-thanh-toan-quoc-te-tai-Ngan-hang-Thuong-Mai-co-phan-Ky-Thuong-Viet-Nam-Techcom-305382
 6. Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia: http://www.doko.vn/luan-van/Ban-chat-va-vai-tro-cua-cac-to-chuc-doc-quyen-xuyen-quoc-gia-303407
 7. Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Hà Nội: http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-mo-rong-hoat-dong-tin-dung-tai-tro-xuat-nhap-khau-tai-Ngan-hang-ngoai-thuong-Ha-Noi-302379
 8. Bản chất và vai trò của các tổ chức độc quyền xuyên quốc gia: http://www.doko.vn/luan-van/Ban-chat-va-vai-tro-cua-cac-to-chuc-doc-quyen-xuyen-quoc-gia-301122
 9. Hoạt động của trung tâm tài chính Hồng Kông. http://www.doko.vn/luan-van/Hoat-dong-cua-trung-tam-tai-chinh-Hong-Cong-299602
 10. Mở rộng thị phần thanh toán quốc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Mo-rong-thi-phan-thanh-toan-quoc-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Cong-thuong-Viet-Nam-292525
 11. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở Malaixia giai đoạn 1997 – 1998 và bài học cho Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Anh-huong-cua-cuoc-khung-hoang-tai-chinh-tien-te-o-Malaixia-giai-doan-1997-1998-va-bai-hoc-cho-Viet-Nam-292362
 12. Thực trạng hoạt động Thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/thuc-trang-hoat-dong-Thanh-toan-xuat-khau-bang-phuong-thuc-tin-dung-chung-tu-tai-Ngan-hang-Ngoai-thuong-viet-nam-292174
 13. Hoàn thiện chính sách tỷ giá thực hiện nền kinh tế mở hướng tới hội nhập: http://www.doko.vn/luan-van/Hoan-thien-chinh-sach-ty-gia-thuc-hien-nen-kinh-te-mo-huong-toi-hoi-nhap-292161
 14. Nghiên cứu hoạt động của một số Tập đoàn tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Nghien-cuu-hoat-dong-cua-mot-so-Tap-doan-tai-chinh-tren-the-gioi-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam-193268
 15. Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam: http://www.doko.vn/luan-van/Ngan-hang-chinh-sach-Xa-hoi-Viet-Nam-191796

Xem thêm: luận văn Tài chính quốc tế,….

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: