Ebook Triết lý kinh doanh: Từ tốt đến vĩ đại


doko.vn - Tu tot den vi dai

Là một trong những cuốn sách có giá trị dành cho giới kinh doanh được nói đến nhiều nhất và bán chạy nhất thế giới trong suốt 5 năm qua.

TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI

Good to great

(Làm thế nào những công ty tốt, công ty bình thường, hay ngay cả công ty đang trong tình trạng tồi tệ cũng có thể đạt đến mức vĩ đại trường tồn)

Một cuốn sách có khả năng mở ra 1 chân trời mới về cách bạn quản trị 1 tổ chức.

Có những diễn đàn xuất hiện và  lóe sáng như 1  ngôi sao chổi. Rồi sau đó lại vụt tắt. Đó là những diễn  đàn TỐT.Và có  những diễn đàn xuất hiện từ từ, kiên nhẫn khắc phục mọi  trở ngại. Thận  trọng phát triển và đến 1 lúc nào đó bỗng nhảy vọt. Các  giá trị thặng dư  nhanh chóng chuyển dần về cấp độ VĨ ĐẠI.

Đã  ai  từng tự hào mình có khả năng quản lý tốt chưa? Nếu ai đó có đủ tự  tin  nhận mình là quản lý tốt thì cũng nên đọc cuốn này. Vì cuốn sách sẽ  chỉ  ra cho bạn thấy TỐT chưa phải là đủ, TỐT chỉ là mức khởi đầu của  cái gọi  là VĨ ĐẠI.

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những  công ty  có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn,  những  yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu  tố khả  năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ,… Những yếu  tố  này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11  công  ty nhảy vọt lên vĩ đại.

Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu  ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô  cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và  quản lý ở mọi loại hình công ty (từ  công ty có nền tảng và xuất phát  tốt đến những công ty mới khởi  nghiệp), và mọi lĩnh vực ngành nghề.

Mục lục: Lời cảm ơn
Lời nói đầu
Chương Một: Tốt là kẻ thù của vĩ đại
Chương Hai: Khả năng lãnh đạo cấp độ 5
Chương Ba: Con người đi trước –  Công việc theo sau
Chương Bốn: Đối mặt sự thật phủ phàng (Nhưng đừng mất niềm tin)
Chương Năm: Khái niệm con nhím (sự đơn giản trong ba vòng tròn)
Chương Sáu: Văn hoá kỷ luật
Chương Bảy: Bàn đạp công nghệ
Chương Tám: Bánh đà và vòng lẩn quẩn
Chương Chín: Từ tốt đến vĩ đại đến xây dựng để trường tồn

Link download ebook Từ tốt đến vĩ đại: http://www.doko.vn/ebook/Tu-Tot-Den-Vi-Dai-Good-to-Great-8662

667 – 140

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: