Đề bài tập công pháp học kỳ 11/2012


 • Bài tập lớn học kỳ

–         Hình thức: Bài luận tối đa 7 trang

–         Nội dung:

 1. Bình luận vai trò của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người
 2. Bình luận vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
 3. Bình luận vai trò của Liên hợp quốc trong việc xây dựng và phát triển các nguyên tắc và quy phạm của luật biển quốc tế.
 4. Phân tích các nguyên tắc được áp dụng trong phân định biển giữa Việt Nam với các nước.
 5. Phân tích các nguyên tắc được áp dụng trong phân định biên giới trên bộ giữa Việt Nam với các nước.
 6. Phân tích một số án lệ của cơ quan tài phán quốc tế qua đó làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các loại nguồn của luật quốc tế.
 7. Phân tích một số án lệ của cơ quan tài phán quốc tế qua đó làm sáng tỏ căn cứ xác lập chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ bằng phương thức chiếm cứ hữu hiệu.
 8. Phân tích một số án lệ của cơ quan tài phán quốc tế qua đó làm sáng tỏ nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu.
 9. Qua quá trình hình thành và phát triển của các quy định của luật biển quốc tế, hãy bình luận về xu hướng mở rộng chủ quyền quốc gia trên các vùng biển.
 10. Phân tích các vấn đề pháp lý và thực tiễn xét xử các cá nhân bị coi là tội phạm quốc tế tại một thiết chế tài phán quốc tế.

 

Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: