Danh sách đề bài tập học kỳ môn Mỹ học


1. Bàn về phạm trù “cái đẹp” và ý nghĩa của nó trong đời sống tinh thần của sinh viên hiện nay.

2. Bàn về phạm trù “cái bi” và ý nghĩa của nó trong đời sống tinh thần của sinh viên hiện nay.

3. Bàn về phạm trù “cái hài” và ý nghĩa của nó trong đời sống tinh thần của sinh viên hiện nay.

4. Bàn về phạm trù “cái cao cả” và ý nghĩa của nó trong đời sống tinh thần của sinh viên hiện nay.

5. Phân loại chủ thể thẩm mỹ và các phương án giáo dục thẩm mỹ đối với từng loại chủ thể.

6. Khái niệm “hình tượng nghệ thuật” và những nét đặc trưng của nó.

7. Xu hướng cảm thụ thẩm mỹ trong lĩnh vực âm nhạc hiện nay.

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến đời sống âm nhạc của giới trẻ Việt Nam.

9. Tại sao âm nhạc lại trở thành tiếng nói chung và ngày càng có vị trí quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

10. Những mặt tiêu cực trong đời sống âm nhạc của sinh viên hiện nay.

11. Vai trò của nghệ thuật trong việc hình thành nhân cách.

12. Đánh giá về đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay.

13. Đánh giá về đời sống hội họa của Việt Nam hiện nay.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: