Cá nhân 1 Luật Dân sự 2


Đề bài:

Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ liên đới có đối tượng là công việc phải thực hiện, để qua đó phân tích nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới của các chủ thể trong tình huống được xác định.

Bài làm:

1. Xây dựng tình huống:

          Vào ngày 28/6/2007, ông H nhận vận chuyển cho bà K một xe hàng trị giá 1 tỷ đồng. Cụ thể, trong hợp đồng vận chuyển có ghi: trị giá của xe hàng là 1 tỷ đồng, vận chuyển hàng đến tỉnh tuyên quang, trong hợp đồng có ghi rõ nếu như không vận chuyển hàng đến nơi quy định thì ông H phải đền bù cho bà K số tiền bằng giá trị hàng. Trong hợp đồng còn ghi rõ, anh M, chị N và anh Q (đều là con đẻ của ông H) là những người liên đới đứng ra bảo lãnh cho ông H vận chuyển hàng, với cam kết là sẽ thực hiện việc trả số tiền bằng với trị giá hàng của bà K thay cho ông H nếu như hết thời hạn mà ông không chuyển hàng đến đúng nơi như đã quy định trong hợp đồng. Giữa M, N và Q không có thỏa thuận gì khác về việc bảo lãnh này. Việc bảo lãnh của anh M, chị N và anh Q với ông H được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực tại trụ sở UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nơi các bên đang sinh sống.

          Trong quá trình vận chuyển do sơ suất của ông H nên toàn bộ số hàng hóa mà ông vận chuyển đã bị hỏng hoàn toàn.

          Ông H lúc này không thể thực hiện nghĩa vụ đền bù , đồng thời trong 3 người đã đứng ra bảo lãnh cho ông H, chỉ có chị N hiện tại là có khả năng dùng tài sản của mình thực hiện toàn bộ nghĩa vụ đền bù theo như cam kết trong hợp đồng. Vì thế, bà K yêu cầu chị N trong thời hạn 1 tháng từ ngày 2/7/2009 phải đứng ra dùng tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ thay cho ông H .

          Ngày 20/7/2009, chị N đã bán 1 căn hộ trung cư của mình trị giá 500 triêu đồng và lấy số tiền đó trả cho bà K, đồng thời không chấp nhận thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả cả 1 tỷ đồng, khẳng định việc từ chối thực hiện phần nghĩa vụ thay cho anh M và anh Q. Bà K bức xúc hành vi của chị N và đợi đến hết ngày 2/8/2007 nhưng vẫn không nhận được số tiền còn lại từ chị M. Vì thế, bà K đã gửi đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận Đống Đa. Dựa vào hợp đồng đã ký kết cũng như giấy bảo lãnh có chữ ký của các bên là ông H, anh M, chị N, anh Q (đã công chứng, chứng thực của UBND quận Đống Đa) và khoản 1 Điều 298 BLDS 2005 về thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới, Tòa án đã ra quyết định buộc chị N phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ liên đới trả nợ cho bà K bằng tài sản của mình thay cho anh M và anh Q. Sau đó, chị N đã phải trả nốt 500 triệu đồng còn lại cho bà K theo như quyết định của Tòa án nhân dân quận Đống Đa.

2. Phân tích nội dung thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới của các chủ thể:

          Ø Xác định chủ thể:

          Bên thuê vân chuyển (bên nhận bảo lãnh): Bà K.

          Bên vận chuyển (bên được bảo lãnh): Ông H.

          Bên liên đới bảo lãnh: anh M, chị N, anh Q.

          Ø Khách thể: bao gồm các xử sự của các bên chủ thể mà thông qua các xử sự đó, quyền yêu cầu và nghĩa vụ của các chủ thể mới được thực hiện. Cụ thể, thông qua hành vi của chị N thực hiện việc trả tiền đối với bà K, quyền yêu cầu của bà K (nhận lại được 1 tỷ) và nghĩa vụ trả nợ của ông H cũng như nghĩa vụ liên đới của M, N, Q được thực hiện.

          Ø Đối tượng của quan hệ nghĩa vụ: khoản tiền 1 tỷ đồng theo thỏa thuận các bên đã giao kết trong hợp đồng.

          Ø Nội dung của nghĩa vụ liên đới:

–    Bà K (bên có quyền yêu cầu):

Trong tình huống trên, bà K có quyền yêu cầu chị N thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho ông H khi ông không vận chuyển hàng đến nơi quy định. Xử sự này của bà B là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật bởi lẽ theo như cam kết trong hợp đồng, anh M, chị N, anh K là những người liên đới đứng ra bảo lãnh cho ông H . Đồng thời, theo khoản 1 Điều 298 BLDS 2005 thì: “nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩ vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ”. Ngoài ra, việc bà K làm đơn khiếu kiện lên Tòa án nhân dân quận Đống Đa đề nghị xử lý vụ việc nhằm bảo đảm quyền lợi của bà là đúng, bởi lẽ bà K đã trực tiếp yêu cầu chị N phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ nhưng chị N lại cố tình không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Cho nên bà K hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền buộc chị N phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

– Ông H, anh M, chị N, anh Q (bên có nghĩa vụ đáp ứng):

Trong trường hợp trên, ông H là người trước tiên phải thực hiện nghĩa vụ theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, do ông H không có khả năng chi trả nên anh M, chị N và anh Q là người có trách nhiệm liên đới trả nợ thay cho ông H theo như cam kết bảo lãnh trong hợp đồng.

Do bà K yêu cầu chị N phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ khi anh M và Q không có khả năng thực hiện là hoàn toàn có cơ sở pháp luật (khoản 1 Điều 5 BLDS 2005) nên chị N có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Nhưng trong quá trình thực hiện, chị N mới chỉ thực hiện phần nghĩa vụ của mình nên quan hệ nghĩa vụ giữa chị N và bà K chưa thể chấm dứt. Vì lẽ đó, chị N tiếp tục thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của M và Q theo đúng như cam kết trong hợp đồng và quy định của pháp luật về nghĩa vụ liên đới. Chỉ khi trả đủ số tiền 1 tỷ nghĩa vụ liên đới mới chấm dứt. Đương nhiên lúc này, nghĩ vụ trả nợ của ông H cũng chấm dứt theo.

Ngoài ra, sau khi thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của mình, chị N hoàn toàn có quyền yêu cầu anh M và anh Q thanh toán phần nghĩa vụ của họ trước đó đối với mình (chị N đã thực hiện thay 2 anh trước đó). Đồng thời, chị N cũng có quyền yêu cầu ông H thực hiện việc thanh toán tiền thù lao bảo lãnh nếu như khi cam kết ông H và bên bảo lãnh có thỏa thuận. Khi nhận được tiền thù lao bảo lãnh, chị N phải thanh toán cho anh M và anh Q phần thù lao nhận thay cho họ.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: