Bài tập học kỳ Kỹ năng tổ chức công sở – Vai trò của văn hóa công sở trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước.


1.     Khái niệm và biểu hiện của Văn hóa công sở

1.1 Khái niệm

Nhìn chung văn hóa tổ chức được quan niệm là hệ thống những giá trị, niềm tin, sư mong đợi của các thành viên trong tổ chức, tác động qua lại như những giả thiết không bị chất vấn về truyền thống và cách thức làm việc của tổ chức mà mọi người trong đó đều tuân theo khi làm việc. Chính văn hóa tổ chức cho phép người ta phân biệt được các tổ chức với nhau thông qua những phương thức điều hành khác nhau. Gọi là “Văn hóa” vì nó hướng tổ chức tới những giá trị về tinh thần và ảnh hưởng đến nếp suy nghĩ, làm việc của các thành viên khi gia nhập vào tỏ chức, chấp nhận nó như một truyền thống. Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức, đến phương thức tồn tại và phát triển của tổ chức.

Xem tiếp tại Bài tập học kỳ Kỹ năng tổ chức công sở – Vai trò của văn hóa công sở trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước.

Advertisements
 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Học viện Hành chính, Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2012
  2. Báo Quảng Trị Online, ngày 25/11/2011, Xây dựng văn hóa công sở – phát huy nguồn nhân lực của tổ chức – Nguyễn Quốc Thanh
  3. Truyền thông thương hiệu Online, Vai trò của văn hóa với sự phát triển doanh nghiệp
  4. Tạp chí Ngày nay, Vai trò của Văn hóa công ty
  5. Các website:
  o http://vnexpress.net
  o http://baoquangtri.vn
  o http://vhdn.vn

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: