Đề bài tập cá nhân môn Kỹ năng tổ chức công sở – k34 – course 2 – t9/2012


 1. Phân tích khái niệm, đặc điểm tổ chức công sở.
 2. Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công sở.
 3. Phân tích vai trò của tổ chức công sở trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 4. Phân biệt công sở với các cơ quan nhà nước.
 5. Phân tích vai trò của kiểm tra, kiểm soát công việc trong hoạt động công sở.
 6. Phân tích các điều kiện làm việc trong công sở.
 7. Phân tích nội dung điều hành công sở hiện nay.
 8. Phân tích khái niệm văn hóa công sở.
 9. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa công sở.
 10. Phân tích các yếu cầu đối với hoạt động kiểm tra, kiểm soát hành chính của tổ chức hoạt động công sở.
 11. Phân tích các yếu tố cấu thành văn hóa công sở.
 12. Phân tích đặc điểm của hoạt động lãnh đạo của người quản lý.
Advertisements
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: