Bài tập cá nhân 1 Luật Thương mại 2 – Đại diện thương mại và môi giới thương mại


Trong hoạt động thương mại, bên trung gian thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện để bên có nhu cầu bán hàng, cung ứng dịch vụ… thiết lập quan hệ với bên có nhu cầu mua hàng, sử dụng dịch vụ… hoặc thông qua bên này mà hàng hoá, dịch vụ sẽ đến được với bên thứ ba. Ở nước ta, Luật Thương mại năm 2005 đã đưa ra định nghĩa về hoạt động trung gian thương mại. Chúng ta sẽ phân biệt hai hinh thức của trung gian thương mại chủ yếu trong nền kinh tế thị trường đó là: đại diện thương mại và môi giới thương mại.

        Đại diện thương mại (ĐDTM)là loại hoạt động thương mại theo đó, một bên người độc lập tham gia hoạt động kinh doanh, thường xuyên được uỷ quyền để thay mặt và nhân danh một bên khác bên uỷ quyền thực hiện việc mua hoặc bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ cho bên đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. Trong hoạt động ĐDTM, bên đại diện hoạt động hoàn toàn độc lập và tự do chứ không phải là người lao động làm thuê cho bên giao đại diện hay là một thành viên, một người của bên giao đại diện. Bên đại diện tự do xác định kế hoạch, tổ chức hoạt động và công việc kinh doanh của mình. Bởi vậy, khi thực hiện các hoạt động thương mại mà bên giao đại diện yêu cầu, bên ĐDTM phải chịu mọi rủi ro về chi phí cũng như các khoản thanh toán không hợp lý. Bên giao đại diện chỉ phải thanh toán các chi phí hợp lý mà bên đại diện phải bỏ ra để thực hiện các công việc mà bên giao đại diện uỷ quyền. Đặc điểm này làm cho bên ĐDTM có bản chất pháp lý khác hẳn tư cách của các văn phòng đại diện, các chi nhánh của thương nhân.

        Môi giới thương mại (MGTM) là hoạt động thương mại theo đó, bên MGTM làm trung gian cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại và được hưởng thù lao khi hoàn thành công việc. Một đặc điểm nổi bật của MGTM là trong hoạt động này, bên môi giới không phải là bên đại diện cho các bên được môi giới. Bên môi giới chỉ là bên trung gian làm nhiệm vụ tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giới thiệu, tạo điều kiện để các bên được môi giới tiếp xúc giao dịch với nhau và sau đó các bên được môi giới tự đi đến giao kết hợp đồng. Hoạt động MGTM cũng có điểm giống với đại diện thương mại ở chỗ, trong cả hai hoạt động này, bên trung gian (bên đại diện hoặc bên môi giới) về mặt pháp luật là không có quan hệ với bên thứ ba, do đó trong quan hệ với bên thứ ba bên trung gian trong hai hoạt động này không có trách nhiệm gì. Tuy nhiên, bản chất của hoạt động MGTM hoàn toàn khác so với ĐDTM. Trong hoạt động MGTM, bên môi giới không được nhân danh bên được môi giới để giao dịch với bên thứ ba và thường không đứng ra để giao kết các hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với bên thứ ba, mà sau khi được bên môi giới giới thiệu, các bên được môi giới trực tiếp giao kết hợp đồng với nhau. Còn trong hoạt động đại diện thương mại, bên đại diện nhân danh bên giao đại diện để giao dịch với bên thứ ba và có thể giao kết hợp đồng với bên thứ ba nhân danh bên giao đại diện. Trong thực tế, ranh giới giữa ĐDTM và MGTM thường không rõ rệt, nhiều khi bên môi giới được bên được môi giới uỷ quyền để giao kết hợp đồng với bên thứ ba và khi đó quan hệ MGTM trở thành quan hệ ĐDTM.

        Như vậy, chúng ta đã phân biệt đươc đại diện thương mại và môi giới thương mại. Trong thực tế ranh giới đó thường không rõ rệt. Vì vậy phải nắm chắc các đặc điểm pháp lý của từng loại hoạt động để quyết định lựa chọn sử dụng cho phù hợp với nhu cầu của mình.

 

 

 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: