Đề bài tập nhóm Xây dựng văn bản pháp luật – k34 – t8.2012


Số trang: từ 03 – 05 trang A4

Thời gian nộp: Giờ lý thuyết tuần 4 ( yêu cầu đính kèm biên bản nhóm)

Thuyết trình vào giờ thảo luận 01 tuần 5.

1. Với tư cách là thành viên Ban soạn thoả Luật Bảo vệ người tiêu dùng, hãy phân tích sự cần thiết ban hành Luật này.

2. Phân tích cách thức phân chia, sắp xếp nội dung của văn bản pháp luật theo kết cấu điều khoản. Minh hoạ bằng tình huống cụ thể.

3. Lý giải cách thức soạn thảo và soạn thảo hoàn chỉnh công văn chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Hãy trình bày những hiểu biết về hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nêu ý nghĩa của hoạt động thẩm định và giá trị pháp lý của báo cáo thẩm định trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Lấy ví dụ minh hoạ.

5. Phân tích trách nhiệm của Ban soạn thảo trong việc đảm bảo chất lượng dự thảo VBQPPL.

 

 

 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: