Đề bài tập học kỳ Xây dựng văn bản pháp luật – k34 – t8.2012


Số trang: từ 05 – 07 trang A4

Thời gian nộp: Giờ thảo luận 02 tuần 5.

1. Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho công tác dạy và học môn Xây dựng văn bản pháp luật.

2. Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về quy trình xây dựng văn bản QPPL của Quốc hội.

3. Những vướng mắc, bất cập trong quy định hiện hành về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản pháp luật và hướng khắc phục.

4. Bình luận về hiệu lực pháp lý của thông tư liên tịch do các bộ phối hợp với bộ, bội phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao ban hành.

5. Bằng sự hiểu biết về hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hãy phân tích nguyên tắc “ Bảo đảm tính công khai trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. Minh hoạ bằng ví dụ cụ thể.

 

 

 

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: