Đề bài tập nhóm số 1 Luật Thương mại Quốc tế – tháng 8/2012


Danh sách tài liệu môn học Luật Thương mại Quốc tế

Ghi chú: Những ý kiến đóng góp, thắc mắc, yêu cầu làm rõ của sinh viên và mọi đối tượng người đọc xin vui lòng gửi cho Trưởng Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế – TS. Nguyễn Thanh Tâm, e-mail : luat_tmqt@yahoo.com.

Bài tập nhóm số 1

Thời gian nộp: Giờ lý thuyết thứ 4 – Thứ 2 ngày 20/8/2012 – Nộp trên lớp

Thời gian thuyết trình: Giờ seminar 9 (thứ 6 ngày 31/8) và 10 (thứ 7, 1/9/2012)

Bài tập số 1:

Hãy so sánh hai loại hiệp định trong khuôn khổ WTO : hiệp định đa phương(Multilateral Agreement) và hiệp định nhiều bên (Plurilateral Agreement) và bình luận về vai trò của các loại hiệp định này trong việc điểu chỉnh các quan hệ thương mại quốc tế.

Bài tập số 2:

Hãy phân tích và bình luận về việc áp dụng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) trong quan hệ thương mại quốc tế.

Bài tập số 3:

Hãy phân tích và bình luận về các ưu đãi mà WTO dành cho các nước đang phát triển.

Bài tập số 4:

Hãy phân tích và bình luận về Quy chế quan hệ thương mại bình thường, vĩnh viễn (PNTR) của Hoa Kỳ.

Bài tập số 5:

Hãy so sánh nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) và nguyên tắc đối xử quốc gia (NT) trong khuôn khổ WTO.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: