Đề bài tập nhóm 2 Luật Thương mại 2


Bộ môn Luật thương mại

Bộ Bài tập Modul  2

Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 – Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012

TM2.NT2-1. Phân tích thẩm quyền của Trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. Chỉ rõ những điểm mới về thẩm quyền của Trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003.

TM2.NT2-2. Tìm hiểu các biện pháp hỗ trợ của Toà án đối với hoạt động của Trọng tài thương mại theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010.

TM2.NT2-3. Phân tích các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại? So sánh với các nguyên tắc tố tụng Toà án.

TM2.NT2-4. Tìm hiểu những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003.

TM2.NT2-5. Phân tích quy định của Luật Thương mại 2005 về vấn đề miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại và các hình thức chế tài thương mại.

TM2.NT2-6. Phân tích quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quảng cáo thương mại. Chỉ rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

TM2.NT2-7. Phân tích các hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 và các hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán hàng hoá theo quy định của Luật thương mại 2005.

TM2.NT2- 8. Phân tích bản chất của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại. (lưu ý phân tích những ưu điểm và hạn chế của từng hình thức)

TM2.NT2 – 9. Quan niệm về dịch vụ Logistics, các hợp đồng dịch vụ trong chuỗi dịch vụ Logistics

Lưu ý:.                                                                                                                                    

1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập

2.   Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: “Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại – ĐH Luật Hà Nội”.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: