Đề bài tập học kỳ Luật Thương mại 2


Bộ môn Luật thương mại

Bộ Bài tập Modul  2

Dùng cho các lớp học Luật Thương mại 2 – Từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2012

TM2.HK- 1. Nhằm quảng bá sản phẩm của mình cho thị trường Việt Nam, chi nhánh N của 1 công ty nước ngoài ở Việt Nam đã kí hợp đồng với công ty A (của Việt Nam) là một công ty tham gia hội chợ, để tiến hành tặng cho sản phẩm dầu gội đầu của mình cho khách hàng trong suốt thời gian hội chợ. Hãy bình luận về vụ việc trên?

TM2.HK- 2. Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về hình thức khuyến mại bằng hàng mẫu. Phân biệt hai hình thức khuyến mại: hàng mẫu và tặng quà.

TM2.HK- 3. Năm 2009, Công ty X  kí hợp đồng (thời hạn 5 năm) giao cho công ty Y làm đại lí bán hàng tại tỉnh H.

– Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty X và công ty Y có các quyền và nghĩa vụ cơ bản như thế nào?

– Sau 3 năm thực hiện hợp đồng, công ty Y nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng của công ty X. Công ty Y yêu cầu công ty X phải bồi thường cho mình 3 tỷ vì công ty X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Hãy bình luận về vụ việc trên?

TM2.HK – 4. Phân tích và cho ví dụ minh hoạ về những trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics không phải chịu trách nhiệm về tổn thất đối với hàng hoá.

TM2.HK – 5. So sánh quan hệ đại lý thương mại và quan hệ uỷ thác mua bán hàng hoá.

TM2.HK – 6. Phân tích những vướng mắc trong quy định của pháp luật về đấu giá hàng hoá và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

TM2.HK – 7. Phân tích những vướng mắc trong quy định của pháp luật về đấu thầu hàng hoá, dịch vụ và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

TM2.HK – 9. Phân tích phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

TM2.HK-10. Phân tích những ưu điểm và hạn chế của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại so với phương thức giải quyết tranh chấp bởi Toà án.

TM2.HK-11. Phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật về môi giới thương mại và đề xuất giải pháp hoàn thiện

TM2.HK-12. Tìm hiểu pháp luật về đại lý trong một lĩnh vực chuyên ngành (tuỳ sinh viên chọn,VD đại lý bảo hiểm, đại lý làm thủ tục hải quan, đại lý xổ số …)

TM2.HK-13. So sánh quy định pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài của Việt Nam với pháp luật của một nước trong khu vực Đông Nam á.

Lưu ý:.                                                                                                                                    

1. Ba nhóm trong một lớp thảo luận không được phép chọn trùng bài tập nhóm. GV khi nghe thuyết trình quyết định trừ điểm của các nhóm làm và thuyết trình trùng bài tập

2.   Mọi sao chép từ tài liệu này cần ghi rõ nguồn trích dẫn: “Bộ bài tập Luật thương mại của Bộ môn Luật thương mại – ĐH Luật Hà Nội”.

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: