Bài tập học kỳ Luật Hành chính – Nguyên tắc tập trung dân chủ


Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này đã được ghi nhận tại Điều 4 Hiến pháp 1959, Điều 6 Hiến pháp 1980 và Điều 6 Hiến pháp 1992. Không những ở nước ta, các nước xã hội chủ nghĩa cũng ghi nhận nguyên tắc này trong Hiến pháp và cũng xác định là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Như vậy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phải là một hoạt động thường xuyên trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và của các cơ quan nhà nước nói riêng. Có thể nói việc thực hiện nguyên tắc này có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

Xem tiếp: Bài tập học kỳ Luật Hành chính – Nguyên tắc tập trung dân chủ

Advertisements
 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, NXB Công An nhân dân, Hà Nội, 2008
  2. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 2005
  3. Học viện Hành chính quốc gia, Giáo trình Luật Hành chính và tài phán hành chính, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005
  4. Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi)
  5. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động trong quản lý nhà nước : Luận văn tốt nghiệp / Đồng Thị Hữu
  6. http://www.luatvietnam.com.vn
  7. http://www.vietlaw.gov.vn
  8. http://chinhphu.vn
  9. http://westlaw.com
  10. http://hanhchinh.com.vn

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: