Bài tập cá nhân 1 Luật Lao động – Đề 16


Đề 16: Phân tích thẩm quyền của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan Nhà nước và đại diện người sử dụng bàn bạc, giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động.

Xem tại: Phân tích thẩm quyền của công đoàn.

Advertisements
  1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

    1. Bộ luật lao động nước CHXHCNVN đã được sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007.
    2. Giáo trình pháp luật về lao động và công đoàn, Trường Đại học Công đoàn, Nxb. Lao Động, Hà Nội 2004.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: