Tài liệu ôn tập Công pháp Quốc tế – Bài 1 Lý luận chung về Luật Quốc tế


Bài 1

Lý luận chung về Luật Quốc tế

1. Khái niệm

1.1 Sự hình thành Luật Quốc tế.

Nguồn gốc của luật quốc tế: nguồn gốc vật chất

 + Sự hình thành các nhà nước và pháp luật

 + Sự xuất hiện các quan hệ giữa các Nhà nước ở những khu vực khác nhau

 + Sự xuất hiện các mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia vì nhu cầu khách quan của sự tồn tại và phát triển ở từng quốc gia

Định nghĩa:

Luật quốc tế là hệ thống những nguyên tắc, những qui phạm pháp luật, được các quốc gia và các chủ thể khác tham gia quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng nên trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, thông qua đấu tranh và thương lượng, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ chính trị) giữa các chủ thể của Luật quốc tế với nhau (trước tiên và chủ yếu là các quốc gia) và khi cần thiết, được bảo đảm thực hiện bằng những biện pháp cưỡng chế cá thể hoặc tập thể do chính các chủ thể của Luật quốc tế thi hành, và bằng sức đấu tranh của nhân dân và dư luận tiến bộ thế giới.

Xem tiếp tại: Đề cương ôn tập Công pháp Quốc tế – Bài 1

Advertisements
 1. Câu hỏi chương 1:

  Luật quốc tế có vai trò như thế nào trong xã hội ngày nay ?
  Tại sao bản chất của Luật quốc tế là sự thỏa thuận ?
  So sánh luật quốc tế với luật quốc gia?
  Phân biệt được quy phạm pháp luật quốc tế với các quy phạm khác ( chính trị, đạo đức…)?
  Phân biệt được biện pháp bảo đảm thi hành luật quốc tế với biện pháp bảo đảm thi
  hành luật quốc gia.?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: