Bài tập học kỳ Luật Hành chính – Thủ tục xử lý vi phạm hành chính


 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  1. Cơ sở pháp lý của thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
  2. Tính hợp lý của thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
   1. Tính hợp lý của thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
   2. Tính hợp lý của thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
  3. Một số kiến nghị về hướng hoàn thiện thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
 3. KẾT THÚC VẤN ĐỀ

Xem tiếp tại: Bài tập học kỳ Luật Hành chính – Thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Advertisements
 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Trường ĐH Luật Hà Nội – NXB. Công an nhân dân.
  2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong pháp luật hiện hành và một số kiến nghị – Ths. Đặng Thanh Sơn – Tạp chí Dân chủ và pháp luật – tháng 5/2007.
  3. Một số bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính – TS. Nguyễn Minh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm- Học viện cảnh sát nhân dân. Trịnh Thị Thuỳ Dung – Học viện Cảnh sát nhân dân.
  4. Thực trạng xử lý vi phạm hành chính – Thực trạng và hướng hoàn thiện – Trương Khánh Hoàn – Tạp chí nghiên cứu lập pháp.
  5. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính – Ths Bùi Thị Đào – Tạp chí luật học

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: