Pháp luật cộng đồng ASEAN – Bài tập học kỳ (8 điểm)


BÀI LÀM

Điều 5 Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ quy định “Mỗi quốc gia thành viên có thể công nhận trình độ giáo dục hoặc kinh nghiệm nhận được, các yêu cầu đã được thỏa mãn, hoặc các giấy chứng nhận hoặc giấy phép đã được cấp tại một quốc gia thành viên khác, để sử dụng cho mục đích cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ… trên cơ sở một hiệp định hoặc thỏa thuận với quốc gia thành viên có liên quan hoặc có thể đơn phương công nhận.” Như vậy, Hiệp định khung ASEAN đã trực tiếp thừa nhận ý nghĩa của hoạt động công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia ASEAN. Công nhận lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên sẽ tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn nước ngoài tiếp cận và thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tại thị trường của một quốc gia khác.

Hiệp định về công nhận lẫn nhau (Mutual Recongnition Arrangement – MRA) được đàm phán lần đầu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 7 năm 2001 bởi Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS). Việc đàm phán hiệp định này nhằm tạo thuận lợi cho sự lưu chuyển của các dịch vụ chuyên môn AFAS. Đầu tiên, Ủy ban điều phối dịch vụ đã thành lập một Nhóm chuyên gia đặc biệt về MRA thuộc Nhóm công tác về dịch vụ kinh doanh vào tháng 7 năm 2003 để bắt đầu đàm phán về các thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong dịch vụ. Tiếp đó, CCS đã thành lập nhóm công tác y tế vào tháng 3 năm 2004 và đã tiến hành các phiên đàm phán về MRA trong lĩnh vực này.

Theo quy định tại các thỏa thuận công nhận hiện nay của ASEAN, công dân một nước ASEAN đã được tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để có thể được cung cấp dịch vụ ở các nước ASEAN khác. Cụ thể như trong một số ngành dịch vụ chuyên môn, công dân một nước ASEAN có thể cung cấp dịch vụ tại một nước thành viên khác trên cơ sở được công nhận chứng chỉ nghề nghiệp và được cấp phép hành nghề. Để được công nhận chứng chỉ nghề nghiệp, người nộp đơn phải thỏa mãn được những điều kiện nhất định, ví dụ như được công nhận chứng chỉ thuộc các lĩnh vực: đo đạc, đào tạo,y tá,… bằng việc trải qua một hoặc một số bài kiểm tra tại quốc gia được yêu cầu công nhận chứng chỉ. Ngoài các yêu cầu về khả năng, kiến thức, người nộp đơn cũng phải thỏa mãn những yêu cầu về kinh nghiệm. Nếu người nộp đơn chưa đáp ứng đủ những điều kiện này, người đó sẽ được bổ sung cho đầy đủ kinh nghiệm trước khi đủ điều kiện để được công nhận.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận và cấp giấy phép hành nghề sẽ được quy định trong các thỏa thuận tương ứng. Khi được cấp giấy phép hành nghề, người nộp đơn sẽ được tiến hành cung cấp dịch vụ và phải tuân thủ đẩy đủ các quy định pháp luật của quốc gia nơi người đó được cấp phép.

Có thể thấy rằng, cơ chế của hoạt động công nhận lẫn nhau trong thương mại và dịch vụ ASEAN gần sát với những yêu cầu cụ thể cần có nhất đối với những người chuyên cung cấp dịch vụ, giúp đánh giá sát sao khả năng và kinh nghiệm thực tế của các công dân của một nước thuộc ASEAN mà muốn hoạt động và cung cấp dịch vụ tại các nước thành viên ASEAN khác.

Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Thỏa thuận này đã giúp tạo điều kiện cho công dân của một nước thành viên ASEAN có thể hoạt động và cung cấp dịch vụ tại các nước thành viên ASEAN khác mà không bị bó buộc trong phạm vi quốc gia, và rộng hơn là góp phần đáng kể vào các hoạt động tự do hóa thương mại dịch vụ, giúp hạn chế hoặc xóa bỏ các rào cản đối với hoạt động thương mại dịch vụ giữa các quốc gia thành viên trong cộng đồng ASEAN.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tập bài giảng Pháp luật Cộng đồng ASEAN, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011.
  2. Giáo trình Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội 2009.
Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: